Erdi Yılmaz

THE EXPERIENCED ACADEMICMOUNTAINEERPHOTOGRAPHER

Özgeçmiş (eski)

[resume]

[resume_head title=”Özgeçmiş”]

[resume_education title=”Eğitim”]

[resume_experience title=”İş Deneyimi”]

[Profile say=”” name=”YAYINLAR” designation=””]

[Profile_objective]Yılmaz, E. O., & Yurdugul, H. (2016). Design and effects of a concept focused discussion environment in e-learning. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 353-374, http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.20[/Profile_objective]

[Profile_objective]Yılmaz, E.O., Yurdugül, H. (2014). E-öğrenmede kavram tabanlı tartışma ortamının tasarımı ve etkililiği. 2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi EJER2014, İstanbul.[/Profile_objective]

[Profile_objective]Kokoç, M., Yılmaz, E.O., Yurdugül, H. (2014). Yükseköğretim öğrencilerinin çevrimiçi ve karma öğrenme ortamlarındaki topluluk hissi algılarının incelenmesi. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, ITTES 2014, Eskişehir.[/Profile_objective]

[Profile_objective]Yılmaz, E.O., Yurdugül, H. (2012). The perception of learning in asynchronous online discussions: A scale development study. 2nd World Conference on Educational Technology Research (WCETR-2012), Lefkoşa, Kıbrıs.[/Profile_objective]

[Profile_objective]Akgün, E., Yılmaz, E.O., Seferoğlu, S. (2011). 2023 strateji belgesi ve fırsatları arttırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Akademik Bilişim 2011, Malatya.[/Profile_objective]

[Profile_objective]Yılmaz, E.O., Aktuğ, S. (2011). Uzaktan eğitimde çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde etkileşim ve iletişim üzerine görüşleri. Akademik Bilişim 2011, Malatya.[/Profile_objective]

[/Profile]

[/resume]

 

Bu içeriği paylaş!